SIP oferta szkoleniowa 2018

1

kontakt : 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 24; księgowość, wykłady – j.w.;

www.oupis.edu.pl; email : oupis@ eurovoip.pl; tel./fax : 58 301 97 18 tel. : 58 7395163

 

DYREKTORZY
SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
województwa pomorskiego

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP z siedzibą w Gdańsku przedstawia ofertę szkoleniową dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy. Dobre przygotowanie do pełnienia funkcji Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w szkole/placówce oświatowej , leży w interesie dyrektorów, pracowników oraz działających związków zawodowych. Ponadto Dyrektor szkoły / placówki, współpracując ściśle z ZSIP może w znaczącym stopniu mieć wpływ na polepszenie stanu bezpieczeństwa obiektu, zapobiec zagrożeniom oraz działać zgodnie z przepisami prawa pracy.

1/. Kadra szkoleniowa : specjaliści Prawa pracy – radcy prawni, mecenasi Kancelarii Prawnych współpracujących z OUPIS ZG ZNP – filia Gdańsk i Zarządem Okręgu Pomorskiego ZNP;

2/. Koszty szkolenia :

  • podstawowego - 200,00 zł /24 godz.( 0,45 min.); 24 x 0,45h = 10,8 h
  • okresowego – 170 zł / 16 godz. ( 0,45 min. ) ; 16 x 0,45h = 7,2 h
  • uzupełniającego – 150 zł / 8 godz. ( 0,45 min. ); 8 x 0,45h = 3,6 h

Wpłatę za uczestnika szkolenia należy dokonać przelewem na konto : 28 1160 2202 0000 0000 5248 0986 z dopiskiem : szkolenie ZSIP na 7 dni przed terminem odbycia szkolenia .

3/. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje : świadectwo ukończenia kursu / Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r.  o społecznej inspekcji pracy / Dz. U.Nr 35 poz. 163 z późn.zm. / oraz materiały szkoleniowe.

4/. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio / email lub fax-em / na adres OUPIS ZG ZNP – filia Gdańsk lub  na adres zamawiającego / organizatora szkolenia . Proszę o podanie dokładnych danych do wystawienia faktury /dołączyć do Karty zgłoszenia uczestnika szkolenia /.

6/. Załącznik : Karta zgłoszenia uczestnika szkolenia; Ramowe programy : szkolenia podstawowegookresowego , uzupełniającego społecznych inspektorów pracy .

Uwaga : oferty szkoleń bez noclegów i całodziennego wyżywienia.

 

Elżbieta A. Markowska
Dyrektor